Gwesty Boutique Dros Dro cyntaf Cymru

Dewiswch Eich Ystafell

Glampio Chwedlonol yng Nghymru

Rydyn ni wedi dewis dau leoliad ysgubol lle bydd ein gwesty ‘boutique’ yn codi ‘dros dro’ a phrofiadau 'chwedlonol’ pwrpasol a theilwredig sy’n dathlu’r gorau oll sydd gan y llefydd arbennig yma i’w gynnig - o brydau bwyd wedi’u paratoi gyda'r cynhwysion lleol gorau i adloniant gyda'r nos gan artistiaid o Gymru.

Ymunwch â ni yn ein hunedau wedi’u dylunio’n unigol, sydd wedi’u creu yn benodol ar gyfer y prosiect hwn, naill ai am bedair noson ganol wythnos gyda phrydau bwyd llawn lle byddwch yn cael eich trwytho mewn rhaglen lawn o brofiadau Cymreig unigryw, neu beth am archebu un o’n harosiadau penwythnos tair noson ymlaciol, sy'n rhoi amser i chi archwilio’r ardal o gwmpas eich gwersyll unigryw untro wrth eich pwysau, cyn i’r gwesty ddiflannu o’r lleoliadau hyn heb adael ei ôl...

Mae llai na 200 o archebion ar gael felly os ydych chi eisiau bod ymhlith y nifer fach fydd yn cael y cyfle i fwynhau’r profiad unigryw hwn, gallwch ddechrau drwy ddewis eich lleoliad a’ch “ystafell mewn gwesty” boutique - a bydd y cyfan wedi’i ysbrydoli gan chwedlau Cymru.

Wedyn, y cyfan fydd raid i chi ei wneud fydd bod yn barod am Gyffro Cymru...

Gwybodaeth Archebu

Caiff yr holl archebion eu gosod drwy Y Gorau o Gymru. Rhedir yr holl becynnau gan Teithiau Cambria. Cysylltwch â ni am wybodaeth pellach.

Cysylltu â ni

eBost: info@bestofwales.co.uk

Rhif Ffon: 01650 511 101

flogo.png twitter.png

Gan InSynch

WG_Part_Fund_land_white.png