arthurs-cave-3.jpgarthurs-cave-2.jpgarthurs-cave-1.jpg

Ogof Arthur

Tarddiad chwedloniaeth

Gweld ac Archebu

Ogof Arthur

Tarddiad chwedloniaeth

Yn ôl y chwedl, roedd yna ogof lle byddai’r Brenin Arthur a’i farchogion yn cysgu tra’n teithio o gwmpas - ogof y gellid ei darganfod unwaith ond byth eto...

Ond peidiwch â phoeni, fe wnawn ni’n siŵr eich bod yn dod o hyd i’ch caban eto ar ôl eich noson gyntaf.

Mae’r ogof, sy’n gweddu’n wych o ran steil i’r ardal o’i hamgylch, yn cynnwys mynedfa fawr wydr - yn lle hudolus i ddianc rhag y tywydd a bydd gwlân o ddefaid lleol sy’n inswleiddio’r ogof a thân coed yn eich cynhesu waeth beth fo’r tywydd.

Felly eisteddwch, ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd panoramig gwych o’ch caban cyfforddus.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Gwely Dwbl (cysgu 2)
  • Pecyn Croeso wrth gyrraedd
  • Ystafell fyw gyda stôf goed a hob
  • Darperir coed tân ar gyfer y Stôf
  • Cyfleusterau en-suite (cawod, sinc a thoiled compost)
  • Darperir dillad gwely, tywelion dwylo a chawod
  • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu tu mewn
  • Goleuadau a soced USB ar gyfer gwefru ffonau symudol drwy ynni solar

Mae'r wyth caban ar hyn o bryd yn ganolbwynt i gyfres newydd ar Sianel 4 o'r enw 'Cabins in the Wild' (am 8yh bob nos Sul).

Dyluniwyd y cynllun buddugol  gan Miller Kendrick Architects*

*Dewiswyd y cynlluniau drwy gystadleuaeth tendr oedd yn agored i benseiri a dylunwyr ar hyd a lled y byd, i ddylunio unedau glampio unigryw ar thema chwedloniaeth, traddodiad a harddwch Cymru.

Gwybodaeth Archebu

Caiff yr holl archebion eu gosod drwy Y Gorau o Gymru. Rhedir yr holl becynnau gan Teithiau Cambria. Cysylltwch â ni am wybodaeth pellach.

Cysylltu â ni

eBost: info@bestofwales.co.uk

Rhif Ffon: 01650 511 101

flogo.png twitter.png

Gan InSynch

WG_Part_Fund_land_white.png